dilluns, 15 d’abril de 2013

Treball CMC: La petjada de carboni

ACTIVITAT 3 :   Sóc responsable de l'efecte hivernacle ?


L'activitat  que faràs està pensada per què entenguis què és l'efecte hivernacle, però sobre tot perquè  et facis una idea clara de quines en són les causes i què és el que realment es podria fer per a disminuir aquest problema.

Per fer-ho hauràs de respondre unes preguntes (en els articles trobaràs les respostes) , fer el càlcul de la teva petjada de carboni i finalment pensar propostes de millora. 


TREBALL A fer i presentar  (activitat 3 )

  1. Fes un comentari sobre les emissions dels diferents païssos. En quina posició està Espanya ?    (Article 1)
  2. Què significa l'expressió petjada de carboni ? Què es té en compte a l'hora de calcular-la ?(Article 2)
  3. Respon respecte al protocol de Kioto.  Què és ? En què consisteixen els mecanismes de flexibilitat que es van establir? (Article 3)
  4. Quina és la teva petjada ? Respon les preguntes i fes el càlcul total. (Calculadora)
  5. Escriu el valor numèric de la teva petjada. Anota 5 dades que creguis significatives dels teus càlculs.
  6. Analitza quina és la teva contribució a l'efecte hivernacle i compara el valor amb el que seria recomanat.
  7. Proposa idees i canvis d'actituds i hàbits per disminuir la teva petjada.
  8. Comentari personal del tema.
PRESENTACIÓ DEL TREBALL


Cal presentar  les tres activitats:

L'activitat 1 cal presentar-la en paper, les activitats 2 i 3 podeu fer-les a mà o a l'ordinador i imprimir-les. També teniu l'opció d'enviar-me-les a l'email agiro59@gmail.com.

Data límit : 30 d'abril