dilluns, 22 d’abril de 2013

El DNA fa 60 anys (I)


 
El 25 d'abril de 1953  James Watson i Francis Crik van publicar, a la revista Nature,  el seu famós article en el qual explicaven l'estructura del DNA, la doble hèlix.  Ni ells podien imaginar la importància del que acabaven de trobar. Sense saber-ho van obrir de bat a bat les portes a una nova concepció de la genètica molecular i de la biotecnologia.

Eren dos joves investigadors que vam saber sumar totes les dades i investigacions que fins aquell moment hi havia del DNA i utilitzant la tècnica de fer models van saber trobar una estructura que cumplia tot el que fins aquell moment se sabia d'aquesta molècula.

Per fer-ho van basar-se en :


  • la fotografia de raig X feta per Rosalind Franklin, a partir de la qual sabien que el DNA tenia estructura helicoïdal.
  • la relació de bases púriques = pirimidíniques (A-T i C-G) que havia trobat Chargaff.
  • els estudis amb raig X de Franklin i Wilkins que determinaven la repetició de detreminades unitats.
Aquí teniu unes imatges sobre el descubriment de l'estructura del DNA


Watson i Crick amb el seu model del DNA
 


Article publicat el 25 abril 1953
.

,
Imatge de difracció de raig x del DNA feta per Rosalind Franklin