BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 1. Materials orientatius prova cientificotecnològica
 2. Marc conceptual de la prova 
 3. Prova curs 2015-2016
 4. Prova curs 2016-2017
 5. Prova curs 2017-2018PRESENTACIÓ INICIAL DEL CURS


1- GEOLOGIA (1a AVALUACIÓ)

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Tectònica de Plaques 
 2. Deformacions : Plecs i falles 
 3. El temps geològic
 4. Història del planeta Terra 

B- ACTIVITATS DE CLASSE
 1. Quadre resumm límits completat 
 2. Activitats erosió i transport (CB) 
 3. Activitats talls geològics

C-PRACTIQUES LABORATORI 
 1. Introducció a l'estudi de les roques (guia)
 2. Introducció a l'estudi de les roques ( fitxa alumne)
 3. Les roques ( 5 activitats)
 4. La sedimentació (presentació-power de la pràctica) 
 5. La sedimentació ( disseny d'un experiment)
 6. Colades de lava 
 7. Camp magnètic 

D-ALTRES
 1. Animació sobre el moviment de les plaques 
 2. Document : La dinàmica interna de la Terra ( ARC RECURSOS)
 3.  Pàgina de la NASA amb el desplaçament de les plaques
E- EXÀMENS (curs 16-17)
 1. Continguts examen Procesos geològics inters 
 2. CONTINGUTS EXAMEN 1A AVALUACIÓ 

F- VÍDEOS I ANIMACIONS
 1. Animacions i exercicis plaques i estructura Terra  ( materials Lurdes Luengo)

2- MEDI AMBIENT (Impactes) (2a avaluació)

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Impactes i riscos 
 2. Efecte hivernacle i canvi climàtic 
B- ACTIVITATS DE CLASSE

 1. Calculadora de carboni 


C-PRACTIQUES LABORATORI 

 1. La pluja àcida (guia practica i com fer el treball)
 2. Resultats pluja àcida


2- BIOLOGIA : Biotecnologia ( de la cèl·lula al DNA)
( 2a avaluació )


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1.  La cèl·lula unitat de vida ( tema 1)
 2. ADN i Electroforesi ( identifiquen amb l'ADN)
 3. Els transgènics 
 4. Aplicacions en biotecnologia ( clonació i selecció d'embrions) 
 5. Investiguem la vacuna contra la SIDA ( sortida al Caixaforum de Tga) 

B-  ACTIVITATS DE CLASSE
 1. La cèl·lula (teoria)
 2. La cèl·lula activitats
 3. Ajuda'm a curar el càncer de la Nadia ( treball a INF)
 4. Simulació ( fem un adn recombinant)
 5. Vocabulari bàsic biotecnologia 

C- PRACTIQUES LABORATORI 

 1. Extracció del DNA ( pràctica i activitats ) 
 2. Identificació de proteïnes (Biuret)
 3. Observació dels llevats al micrsocopi
 4. Informació sobre els llevats
 5. Estudi de la fermentació alcohòlica 
 6. Enzims : La catalasa
 7. Enzims : l'amilasa
 8. Estudi de la mosca del vinagre
 9. Els dàfnies surten de marxa
 10. Extracció de pigments (treball complementari)
 11. Extracció de pigments ( informació i fòrmules)

D-ALTRES
 1.  La mitosi ( activitat arc recursos, vídeos)
 2.  Biotecnologia ( documents de treball aula-xplorehealth)
 3. Descobrim el DNA ( entrada del bloc amb presentacions i vídeo) 
 4. Vocabulari bàsic de biotecnologia  
E- VÍDEOS
 1. La biotecnologia a les nostres vides ( vídeo introducció a la biotecnologia )
E- EXÀMENS (curs 16-17)
 1. Guia per a preparar l'examen cèl·lula, nucli, genètica molecular i biotecnologia (2018)


D-ALTRES

 1. Aigües de Reus 

GENÈTICA I EVOLUCIÓ (3a avaluació)

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1.  Introducció ( evolució) ( què en sabem del tema ?)
 2. Evolució 
 3. Evolució humana 
B- ACTIVITATS DE CLASSE

 1.  Problemes de genètica (repàs)
 2. ENIGMES 
 3. Apunts d'evolució ( conceptes bàsics i teories)
 4. Activitat amb CAMINÀLCULS (SIMULACIÓ DE L'EVOLUCIÓ)
C-PRACTIQUES LABORATORI 
 1. Extracció de pigments vegetals (resum pràctica)
 2.  Treball complementari ( amb les fòrmules)

D-ALTRES

1- Com es desenvolupa un medicament ? ( Joc Xplorehealt)
GEOLOGIA (1a AVALUACIÓ)


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Tectònica de Plaques 
 2. Deformacions : Plecs i falles 
 3. El temps geològic
 4. Història del planeta Terra 

B- ACTIVITATS DE CLASSE
 1. Quadre resumm límits completat 
 2. Activitats erosió i transport (CB) 
 3. Activitats talls geològics

C-PRACTIQUES LABORATORI 
 1. Introducció a l'estudi de les roques (guia)
 2. Introducció a l'estudi de les roques ( fitxa alumne)
 3. La sedimentació (presentació-power de la pràctica) 
 4. La sedimentació ( disseny d'un experiment)

D-ALTRES
 1. Animació sobre el moviment de les plaques 
 2. Document : La dinàmica interna de la Terra ( ARC RECURSOS)
 3.  Pàgina de la NASA amb el desplaçament de les plaques
E- EXÀMENS (curs 16-17)
 1. Continguts examen Tectònica de plaques (examen 1: dimarts 11) 
 2. CONTINGUTS EXAMEN 1A AVALUACIÓ ( examen : diluns 28)

F- VÍDEOS I ANIMACIONS
 1. Animacions i exercicis plaques i estructura Terra  ( materials Lurdes Luengo)