BIOLOGIA 2N BAT
PÀGINA AMB TOTES LES INFORMACIONS SOBRE LES PAU (Continguts, exàmens, pautes de correcció...) 

Introducció

PRESENTACIÓ DE LA MATÈRIA  ( continguts i guia disseny experimental)
Activitat final 1r BAT  
(Pauta activitat disseny)
                           
Bloc 1 : GENÈTICA


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1.  Presentació Genètica
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR
 1. Repas problemes genètica 16-17
 2. Recull problemes de genètica pau ( enllaç a les pautes )

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN


D- VÍDEOS

E-ALTRES


Bloc 2 : ECOLOGIA 

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE


 1. Ecologia  tema 7 (EStructura dels ecosistemes )
 2. Ecologia  tema 8 (Dinàmica dels ecosistemes)
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR


 1. Mots encreuats sobre relacions interespecífiques. 
 2. Test sobre el tema 7  
 3. Solució exercici 48 pàgina 164
 4. Solució exercici 49 pàgina 164
 5. Exercicis pau repas ecologia : ratpenat , xarxa tròfica

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN


D- VÍDEOS

E-ALTRES


Bloc 3 : MICROBIOLOGIA

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. Classificació éssers vius
 2. Els bacteris
 3. Diversitat bacteriana
 4. Els virus
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Activitat mecanismes parasexuals (completar textos) (és una mica complicat )
 2. Activitat morfologia  bacteris i reproducció (activitats 2, 5,6 i 8 de la pagina que surt)
 3. Definició d'un virus
 4. Identificació parts d'un bacteriòfag
 5. Clasificació de virus segons la càpsida
 6. Cicle lític i lisogènic
C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN
 1. Test
 2. Mots encreuats
D- VÍDEOS

 1. Bacteris en 3D
 2. Bacteri en divisió
 3. Mecanismes parasexuals
 4. Virus infectant bacteri
 5. Infecció del virus de la grip 
 6. Tinció Gram
E-ALTRES
 1. La SIDA
Bloc 4 :IMMUNOLOGIA

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. La immunitat (completa amb tots els apartats)
 2. Anomalies sistema immunitari (tema 11)

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Situa els òrgans limfàtics sobre el cos humà 
 2. Supermega mots encreuats sobre immunitat (20 paraules !)
 3. Diferències limfòcits T i limfòcits B  
 4. Sopa de lletres ( cel·lules del S.I.)
 5. Test Kahoo.it 

C- ACTIVITAS, SIMULACIONS...


 1. Investiga una vacuna contra la malària (xplorehealt)
 2. Materials TIC Lourdes Luengo ( aneu a l'apartat 18-19 Immunitat)


D- VÍDEOS I ENLLAÇOS INTERESSANTS


 1. Animacio on es resumeix l'actuació del S.I.
 2. Animació S.I.
 3. Vídeo : glòbul blanc perseguint bacteri
 4. Vídeo : com es fan anticossos monoclonals
 5. Vídeo : elaboració de vacunes
 6. Vídeo : imatges S.I. en 3D
 7. Vídeo : sensibilització i al·lèrgies

E-ALTRES
 1. Esquema general immunitat (visió general)
 2. Esquema immuno 1 ( imatges del tema )
 3. Resum tema 11 (malalties S.I.) 
 4. Apunts Immunologia 

Bloc 5 :METABOLISME

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME
 2. ELS ENZIMS (tema 1 dels llibre, solament els continguts PAU)
 3. EL CATABOLISME (tema 2 del llibre)
 4. RESUM METABOLISME (PREPARACIÓ PAU) 

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR
 1. Definició de catabolisme  
 2. Reaccions del catabolisme 
 3. Esquema general catabolisme
 4. Crucigrama conceptos basicos metabolismo (castellà) 
 5. Activitats interactives catabolisme i anabolisme 
 6. Mapa conceptual fotosíntesi 
 7. Fase lluninosa
 8. La fotosíntesi
 9. Definició de quimiosíntesi
 10. Esquema general del metabolisme en plantes
 11. Test de 20 preguntes sobre la fotosíntesi
 12. Test metabolisme de glúcids


C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN
     ANIMACIONS
 1. Reacció enzimàtica
 2. Especificitat dels enzims
 3. Inhibició enzimàtica
 4. Glicòlisis
 5. Krebs
 6. Cadena respiratòria
 7. Glícolisi (més detall)
 8.  Krebs (més detall)
 9. Cadena respiratòria (més detall) 
 10. Fase lluminosa fotosíntesi
 11. Més Fase lluminosa
 12. Cicle de Calvin
 13.  
D- VÍDEOS 
 1. La fotosíntesi ( visió general) 
 2. Fase lluminosa fotosíntesi

E- ALTRES
 1.  Pràctica CATALASA (GUIÓ DE LAB)
 2. Test Kahoot.it ( metabolisme)

Bloc 6 : EVOLUCIÓ

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. Evolució 1 (Teories i proves )
 2. Evolució 2 (Genètica poblacions i especiació)

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN

D- VÍDEOS 
 1. Darwin i la teoria de l'evolució (un resum) 
 2. Viatge de Darwin 
 3. Darwin i les illes Galàpagos 

E-ALTRES

Bloc 7 : Biomolècules I (Glúcids, Lípids )


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. Els glúcids
 2. Els lípids 
 3. Repàs fòrmules i lab biomolècules  

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR 
GLÚCIDS
 1. Mots encreuats glúcids
 2. Classifica els glúcids 
 3. Identifica glúcids 
 4. Formes de representar monosacàrids 
 5. Relaciona substàncies amb els glúcids 
 6. Completa un text sobre la cel·lulosa 
LÍPIDS
 1. Test sobre els lípids
 2. Més test  
  C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN
 1.  Autoavaluació 
 2. TEST KAHOOT.IT (biomolecules)

D- VÍDEOS

E- TREBALLS

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
 

G-ALTRESBloc 8 :BIOTECNOLOGIA

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

 1. Biotecnologia  i Transgènics ( continguts PAU)

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN

D- VÍDEOS

E-ALTRES

Bloc 9 : DISSENY EXPERIMENTAL

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE

B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

 1. Document guia per fer dissenys experimentals (resum)
 2. Document complet elaborat per l'equip de coordinació de les PAU.

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN

 1. Fem un disseny ( plantes en terrenys tòxics)
 2. Disseny barrinador
D- VÍDEOS

E-ALTRES