CMC 1r BAT (Ins RdT)


Bloc 1: L'HOME I L'UNIVERS


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. L'origen de la vida (TEMA 2) presentació
 2. Fixisme i evolucionisme (TEMA 3) presentació
 3. L'evolució humana (TEMA4) presentació 
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR

C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN
 1. CONTINGUTS EXAMEN I CRITERIS AVALUACIÓ 
D- VÍDEOS

E- TREBALLS

F- ENLLAÇOS INTERESSANTS

 1. COM FER UN ARBRE EVOLUTIU   (document on s'explica com es fa un arbre evolutiu)
 2. PARLEM D'EVOLUCIÓ (activitats, preguntes, explicacions sobre les teories de l'evolució i sobre evolució humana) 
 3. NOMS DE LES ESPÈCIES I  LLOCS ON VAN VIURE (activitat intercativa)
 4.  COMPARACIÓ  HOMÍNIDS 
G-ALTRESBloc 2: LA SALUT, MALALTIA I ESTILS DE VIDA


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
 1. Cèl·lules mare i teràpia gènica
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR
 1. Activitat sobre el càncer
C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN
 1. Continguts examen i criteris d'avaluació
D- VÍDEOS 
 1. La obesitat un problema de salut
E- TREBALLS
 1. Treball sobre nutrició (document explicant el contingut del treball)
 2. Exposició oral sobre un tema relacionat amb la salut
 3. Treball proves diagnòstiques
F- ENLLAÇOS PER A FER ELS TREBALLS
 1. Tracta la obesitat amb cirugia (diabetis tipus 2) (Joc informatiu  )
 2. Redueix el greix abdominal (operació virtual de derivació gàstrica)
 3. Ajuda a curar el càncer de la Nàdia (Joc informatiu sobre la quimioteràpia)
G-ALTRES

 1. Xerrada : Com resolen els investigadors els problemes científics ? Bloc 3: L'ESPÈCIE HUMANA A LA BIOSFERA

A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR
C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN 
D- VÍDEOS
E- TREBALLS 
 1. Presentacio de : activitat 1, activitat 2 (quadre), activitat 3 
 2. Investiguem un cas pràctic 
F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
G-ALTRES
H-
Bloc 4:


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR
C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN 
D- VÍDEOS
E- TREBALLS
F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
G-ALTRES
H-
Bloc 5:


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR
C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN 
D- VÍDEOS
E- TREBALLS
F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
G-ALTRES
H-
Bloc 6


A-  PRESENTACIONS UTILITZADES A CLASSE
B- ACTIVITATS PER A PRACTICAR
C- ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN 
D- VÍDEOS
E- TREBALLS
F- ENLLAÇOS INTERESSANTS
G-ALTRES
H-


TREBALL A FER SOBRE EVOLUCIÓ HUMANA 
                   
Estimats alumnes de 1r de BAT , avui dedicarem la classe a aprofundir en les diferents gèneres que han precidit a Homo sapiens en l'escala evolutiva.  

Aquetes són les tasques a fer :

 1. Entra a l'enllaç indicat i fes les activitats COMPARACIÓ  HOMÍNIDS 
 2. Elabora un arbre evolutiu sobre l'espècie humana. Cal situar els principals gèneres, indicar alguna característica i especificar en quin continent van viure. Per fer-ho podeu  consultar el vostre  llibre ( teniu un arbre que us pot servir de guia) i les informacions de l'activitat que acabeu de fer. Si feu l'activitat  de 2 en 2 solament cal que en presenteu un, però és conveninet que tots el tingueu  fet a la llibreta. Ho podeu fer sobre paper o en altre tipus de presentació digital.  TREBALL : ELS TRANSGÈNICS A DEBAT (9-11-12)

El treball ha de tenir els següents apartats:
 1. Introducció explicant quin és l’objectiu del treball i què és un transgènic. (1p)
 1. Exemples d’organismes transgènics. (Mínim  2, un referent a un animal i un altre referent a una planta ). Cal explicar clarament els exemples. (2p)
 1. Activitats 1, 2 i 3 (fetes a classe).(Amb tots els exercicis fets). (2p)
 1. Arguments a favor i arguments en contra (quadre fet). Cal explicar una mica els arguments que s’escriuen. (2p)
 1. Conclusions. Cal explicar quina és la teva opinió respecte al tema argumentant raons a favor o en contra. Cal valorar el tema desde del punt de vista de la salut, el medi ambient, econòmic, ètic, moral...(2p)
Teniu un article interessant del tema dels trasgènics.