dilluns, 4 de maig de 2015

PREPAREM L'EXAMEN TEMA 6 : PLANTES I ALGUES

Aquí teniu material per a estudiar i repassar el tema 6 i altres activitats sobre els éssers vius.

PRESENTACIÓ QUE HEM UTILITZAT A CLASSEACTIVITATS :

Per repassar les característiques del éssers viu ...


 1. Està fet de cèl·lules ?
 2. Fes la definició de cèl·lula.
 3. Agrupa els organismes segons el regne al qual pertanyin.
 4. Mots encreuats sobre el 5 regnes
 Sobre el tema 6 ( algues i plantes)
 1. Busca 10 paraules del tema en una sopa de lletres.
 2. Classifica les plantes segons el grup al qual pertanyin
 3. Ordena les fases de la reproducció de les plantes amb flor
 4. Mots encreuats del tema
 5. Completa un text sobre la fotosíntesi.
 6. Preguntes tipus test sobre el tema ( per comprovar si vas bé)
Activitats amb imatges :

 1. Identifica les parts d'una flor
 2. Digues si són angiospermes o gimnospermes
 3. Memori de noms i imatges de plantes ( en castellà)
 4. Troba la utilitat d'algunes plantes 
 5. Repassa les parts d'una flor
I més :

 1. Situa els organismes sobre els 5 regnes 
 2. Repassa el nom dels tàxons
 3. Apren les parts d'un parameci ( protosctist)

PÀGINA AMB MÉS MATERIAL
CIENCIAS DE LA NATURALEZA ( PLANTAS I HONGOS)
Aquí trobareu material de repàs, simulacions i activitats interactives sobre les plantes. és en castellà però està força bé.  Mireu la teoria i després intenteu fer els exercicis ( pot ser que alguna cosa no l'hagim fet a classe)