diumenge, 20 d’octubre de 2013

TRANSPORT A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

La membrana plasmàtica regula el transport de substàncies des del medi extracel·lular ( fora de la cèl·lula ) al medi intracel·lular ( citosol, interior de la cèl·lula) i també a l'inrevés.

Aquest trasport pot ser :

  1. TRANSPORT PASSIU :A favor de gradient, pot ser per difusió simple ( a través del la bicapa lipídica ) o per difució facilitat( a través de proteïnes ).
  2. TRANSPORT ACTIU : Contra gradient.  Un exemple és la BOMBA DE Na-K ( sodi- potassi). Consumeix energia en forma d'ATP.
  3. ENDOCITOSI /EXOCITOSI : es produiex l'entrada o sortida de partícules grans mitjançant la formació de vesícules.
A continuació teniu uns vídeos per completar les vostres idees sobre el tema.

Vídeo Introduccío: Model fluid de membrana
Vídeo 1 : Descripció de tots els processos de transport.
Vídeo 2:  Endocitosi i exocitosi 
Vídeo 3 : Fagocitosi (Ameba fagocitant un parameci)
Vídeo 4 : Endocitosi, exocitosi i formació de vesícules de secreció
Vídeo 5 : Bomba de sodi i potassi
Vídeo 5 : Descripció de la membrana i el transport ( és en anglès, però les imatges són molt clares)

Ha quedat clar ? Ara teniu unes activitats amb autocorrecció per a fer.

Activitat 1 : Relaciona segons el tipus de transport.
Activitat 2 : Test sobre el transportEspero que amb tot això us quedi ben clar el tema.