dimecres, 2 de gener de 2013

CMC 1r BAT

TREBALL  EXPOSICIÓ  A CLASSE


Recordeu que aquesta segona avaluació cal fer un treball relacionat amb la salut. El treball pot ser sobre qualsevol tema al voltant de la salut i caldrà exposar-lo a classe.

És important que us feu un guió (caldrà presentar-lo com a part del treball) i si voleu una petita presentació (tipus power-point) que us ajudarà a fer millor les vostres explicacions. 
El treball no cal que sigui ni molt llarg ni molt ampli però heu de ser capaços de comunicar de manera clara i entenadora el contingut del tema. Heu de tenir clar allò que  que vulgueu explicar.

El temps dedicat a fer l'exposició a  ha de ser entre 5 i 10 minuts (màxim).

El treball pot ser individual o per parelles. Cal però, que cada persona tingui assignada clarament una part de l'exposició.

Les exposicions seran a partir de mitjants de gener i segons calendari que marcarem.

Es valorarà :
  • Contingut de la exposició.
  • Claretat en les idees.
  • Facilitat de comunicació (cal explicar , no llegir un escrit)
  • Aportacions personals. 
Com a molt tard del 18 de gener m'heu d'haver comunicat el tema que penseu fer.

Ànims !   Segur que tots i totes ho fareu molt bé.