BIOLOGIA EN CONTEXT (1r BAT)

MATERIALS BIOLOGIA EN CONTEXT (1R BAT)


Tema 4 : BIOMOLÈCULES 


PRESENTACIONS de classe :

  1. Els glúcids
  2. Els lípids 
  3. Identifiquem biomolècules

APUNTS I  ACTIVITATS DE CLASSE : 
 1. Activitat glúcids
 2. Els glúcids ( resum apunts en document word)PRÀCTIQUES :


 1. Els glúcids

EXAMENS

 1. Continguts examen glúcids i lípids ( 3 de maig17)
ALTRES


VÍDEOSTema 1  : D'una cèl·lula a moltes  
(fil conductor de l'itinerari en pdf)

Activitats i pràctiques de laboratori

Activitat 1 : Néixer per salvar un germa
Activitat 2 : Les cèl·lules són planes ?
Activitat 3 : Explorant la cèl·lula eucariota
Activitat 4 : Funcionament del microscopi òptic ( Pràctica 1 de lab)
Activitat 5 : Observació de cèl·lules al microscopi ( Pràctica 2 de lab)
Activitat 6 : Mida de les cèl·lules ( aula informàtica)
Activitat 7 : Activitats fisiològiques del R.E. i de l'Aparell de Golgi
Activitat 8 : L'origen i funcionament dels lisosomes
Activitat 9 : La cèl·lula o les cèl·lules


Fulls informatius, teoria i exercicis


 1. Orgànuls membranosos ( reticle, Golgi, lisosomes, vaúols)
 2. Mitocondris i Plasts 


VÍDEOS O ENLLAÇOS INTERESSANTS
 1. La cèl·lula eucariota ( visió general )

EXAMENS :
 1. La cèl·lula ( dijous 13). Continguts per a preparar l'examen 
 2. EXAMEN


Tema 2 : Malalties genètiques 1  
( fil conductor de l'itinerari en pdf)

Activitat 1 : Processos que intervenen en la respiració
Activitat 2 : Per què són tant importants els alvèols ?
Activitat 3 : Composició química i estructura de la membrana
Activitat 4 : Mecanismes de transport a través de la membrana
Activitat 5 : Funcions de la membrana cel·lular
Activitat 6 : Els processos osmòtics
Activitat 7 : Observació de processos osmòtics ( pràctica de laboratori)
Activitat 8 : La proteïna RTFQ i el transport a través de la membrana
Activitat 9 : Estructura i funció de les proteïnes
Activitat 10 : Reconeixemant de les proteïnes al laboratori (pràctica)
Activitat 11 : El Kwashiorkor, la importància de les proteïnes al laboratori

 
VÍDEOS O ENLLAÇOS INTERESSANTS 


 1. Aparell respiratori
 2. Estructura membrana plasmàtica

ALTRES 


 1. PRESENTACIÓ SOBRE LES PROTEÏNES 
 2. Activitats repàs membrana i transport

EXAMENS :
 1. GLOBAL 1a aval (16-17) Guia per a preparar l'examenTema 3 : Malalties genètiques 2
( fil conductor de l'itinerari en pdf, conté els enllaços a les activitats)

PRESENTACIONS de classe :


 1. Els àcids nucleics
 2. Genètica molecular

APUNTS I TREBALLS DE CLASSE : 

 1. Genètica molecular ( duplicació, transcripció i síntesi de proteïnes ) (apunts )
 2. Nucli, cromosomes, mitosi i meiosi.( apunts ) 
 3. Activitats repàs nucli, mitosi i meiosi
 4. Gàmetes i fecundació ( activitat de classe) 


ALTRES 


 1. ARC RECURSOS ( ENLLAÇ A TOTES LES ACTIVITATS )

EXAMENS

 1. CONTINGUTS EXAMEN PROTEÏNES I ÀCIDS NUCLEICS ( 19-1-17)
 2. CONTINGUTS EXAMEN GENÈTICA MOLECULAR, NUCLI I DIVISIÓ CEL·LULAR (examen 2a avaluació 2017)

VÍDEOS 

 Síntesí de proteïnes  Tema 4 : BIOMOLÈCULES 


PRESENTACIONS de classe :


  1. Els glúcids
  2. Els lípids 
  3. Identifiquem biomolècules

APUNTS I  ACTIVITATS DE CLASSE : 
 1. Activitat glúcids
 2. Els glúcids ( resum apunts en document word)
 3. Activitat repàs glícids i lípids ( tipus PAU) 

ACTIVITATS PER A PRACTICAR 
GLUCIDS
 1. Mots encreuats glúcids
 2. Classifica els glúcids 
 3. Identifica glúcids 
 4. Formes de representar monosacàrids 
 5. Relaciona substàncies amb els glúcids 
 6. Completa un text sobre la cel·lulosa 
LÍPIDS
 1. Test sobre els lípids
 2. Més test  
  ACTIVITATS PER A PREPARAR L'EXAMEN
 1.  CONTINGUTS EXAMEN 
 2. Identifica glúcids i lípids 
 3. Conceptes bàsics ( mots encreuats )
 4. Autoavaluació 


PRÀCTIQUES :


 1. Els glúcidsVÍDEOS